Inleiding Module

De schoonmaakbranche is heel divers. We zijn allemaal anders. We verschillen in karakter, uiterlijk, levenskeuzes… Wanneer iemand bijvoorbeeld uit een ander land komt of een ander geloof heeft dan de rest, is er ook sprake van een cultuurverschil. Cultuurverschil kan leiden tot ongemakkelijke situaties op de werkvloer. Praat je wel over hetzelfde? Begrijp je wel echt wat de ander bedoelt? Moet je rekening houden met andermans cultuur?

In deze training leer je over de invloed van cultuur op iemands gedrag en hoe je daarmee omgaat op de werkvloer. Er zijn 3 blokken en het duurt ongeveer 6 minuten.

Na het beantwoorden van alle vragen, geven we een lijst met verwijzingen naar websites en contactinformatie.

Start de training