Inleiding Module

De Werkwijzer

Om schoonmakers gezond en met plezier te kunnen laten werken, is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze geen lichamelijke klachten krijgen. En bij bestaande klachten ervoor te zorgen dat ze niet verergeren. Daarvoor is de Werkwijzer lichamelijke belasting. Deze Werkwijzer geeft per taak advies en tips om de lichamelijke belasting kleiner te maken. Ook laat de Werkwijzer zien welke taken de medewerker met klachten nog wel kan doen.

Gebruik de Werkwijzer wanneer je met je medewerkers over lichamelijke belasting wil praten. Let op: de tips uit de Werkwijzer zijn algemene tips. Ze zijn misschien niet voor alle medewerkers verstandig. Twijfels? Dan kan de medewerker de bedrijfsarts om advies vragen.

In deze training leer je hoe de Werkwijzer werkt en hoe je deze samen met je medewerker kunt gebruiken.

Deze training duurt ongeveer 10 minuten en bestaat uit 5 blokken.

Start de training