Inleiding Module

Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het voorkomen en tegengaan van discriminatie op de werkvloer. Het is mede jouw verantwoordelijkheid dat iedereen zich veilig en prettig voelt op de werkvloer. Jij kunt helpen bij conflicten en het goede voorbeeld geven. Op een werkvloer waar een leidinggevende duidelijk aangeeft hoe men zich op de werkvloer dient te gedragen en deze zelf ook uitdraagt, komt discriminatie minder vaak voor.

In deze training leer je wat je kunt doen om discriminatie te voorkomen en wat je kunt doen als het toch gebeurt. Er zijn 4 blokken en het duurt ongeveer 8 minuten.

Na het beantwoorden van alle vragen, geven we een lijst met verwijzingen naar websites en contactinformatie.

Start de training