BLOK 1:

De invloed van cultuur

Cultuur bepaalt mede hoe iemand over dingen denkt. En hoe diegene zich gedraagt. In onze cultuur is het normaal een leidinggevende aan te spreken – als je het ergens niet mee eens bent. In een andere cultuur is dit onbeleefd. Oordeel niet over de ander. Iedereen gedraagt zich naar wat voor hen normaal is. Sta open voor andere culturen. Leer de ander kennen. Zodat je elkaar beter kunt begrijpen.

1 /4

Wat betekent cultuur?