BLOK 1:

Wat is ongewenst gedrag?

Het is niet voor iedereen altijd duidelijk wat ongewenst gedrag is. Misschien vind jij dat een grap over het geloof moet kunnen, terwijl je collega er boos om wordt. Je kunt iemand pijn doen zonder dat het je bedoeling was. Dit kan voor een vervelende sfeer op het werk zorgen. Het is belangrijk om te weten wat ongewenst gedrag precies is, zodat je samen afspraken kunt maken over hoe jullie op het werk met elkaar omgaan.

In de schoonmaakbranche gaan we uit van 4 verschillende soorten ongewenst gedrag. Maar er zijn veel verschillende manieren waarop iemand ongewenst gedrag kan uiten.

  1. Agressie: schreeuwen, schelden, beledigen, treiteren, duwen, vasthouden, slaan, schoppen, bijten, spugen, vernederen, onder druk zetten of bedreigen.
  2. Seksuele intimidatie: onnodige en ongewenste aanrakingen, dubbelzinnige opmerkingen en gebaren, opmerkingen over uiterlijk of geaardheid, aanstaren, nafluiten of andere geluiden maken, (poging tot) aanranding of verkrachting.
  3. Discriminatie: iemand anders behandelen, uitsluiten of achterstellen vanwege bijvoorbeeld geloof, huidskleur, geaardheid of leeftijd.
  4. Pesten: het werken onplezierig maken, sociaal isoleren of buitensluiten, intimideren, bespotten of roddelen, indirect dwarsbomen, zwartmaken bij anderen, of spullen kwijt- of kapotmaken.
1 /9

Wanneer is iets ongewenst gedrag op de werkvloer?